• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9300/CT-TTHT năm 2013 về hóa đơn, chứng từ để tính thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9300/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 9300/CT-TTHT
V/v: hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công Ty cổ phần giặt ủi Việt
Địa chỉ: lô C34, đường số 9,KCN Hiệp Phước, H.Nhà bè, Tp.HCM
Mã số thuế : 0309460796

Trả lời văn thư số 40KT/CV-GUV ngày 25/10/2013 của Công ty về việc hóa đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) :

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày có ký hợp đồng mua nhiên liệu là củi trấu với Công ty TNHH SX TM NLX DB số 01-02/12DB-GUV khi xuất hàng (củi trấu) cho Công ty, nếu bên bán đã lập hoá đơn hợp pháp giao cho Công ty thì các hoá đơn này là căn cứ để Công ty kê khai thuế và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P.KTT1
- Lưu (TTHT, HC).
2855-291045/11/13-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9300/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9300/CT-TTHT

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249735