• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

 

Công văn 9300/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông báo 2527/TB-BKHCN về tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9300/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9300/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Qua quá trình thực hiện Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ việc như sau:

- Ngày 3/7/2014, Cục Hải quan Bắc Ninh có công văn số 1064/HQBN-KS (gửi kèm) trình bày vướng mắc khi xử lý vụ việc liên quan việc nhập khẩu lô hàng máy móc thiết bị phục vụ gia công hàng may mặc của Công ty TNHH Một thành viên IFE. Qua kiểm tra và xác minh, kết quả cho thấy hàng hóa thực nhập của Công ty không đúng như khai báo; trong số hàng hóa vi phạm có 27 máy may công nghiệp do Trung Quốc sản xuất đã qua sử dụng không có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ theo nội dung khoản 2 Thông báo số 2527/TB-KHCN dẫn trên. Thông báo số 2527/TB-KHCN là văn bản dưới thể thức thông báo, không phải văn bản quy phạm pháp luật, do vậy Cục Hải quan Bắc Ninh gặp vướng mắc trong việc có thể áp dụng chế định tại Thông báo này để làm căn cứ xem xét xử lý vi phạm của doanh nghiệp được hay không?

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự; thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thì không phải văn bản quy phạm pháp luật”.

- Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; theo đó, Bộ trưởng chỉ có thẩm quyền ban hành Thông tư. Do vậy, theo quy định trên Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 6/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản được coi là văn bản quy phạm pháp luật khi văn bản đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

Như vậy, xét về góc độ pháp lý, Thông báo số 2527/TB-KHCN không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không có giá trị bắt buộc thực hiện. Để đảm bảo công tác quản lý về Nhà nước đối với các mặt hàng này, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và có ý kiến tham gia với vụ việc trên để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện thống nhất. Trường hợp xác định hành vi Công ty TNHH Một thành viên IFE là vi phạm pháp luật và yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính thì đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn chiếu các căn cứ pháp lý cụ thể để cơ quan Hải quan áp dụng, nhằm đảm bảo không làm phát sinh khiếu nại, khởi kiện.

Tổng cục Hải quan xin nhận lại ý kiến tham gia trước ngày 5/8/2014. Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9300/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9300/TCHQ-GSQL

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241162