• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9303/TCHQ-GSQL năm 2014 về tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của VPĐD Hãng hàng không China Southern Airlines do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9303/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9303/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô của VPĐD Hãng hàng không China Southern Airlines

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2235/HQHCM-GSQL ngày 19/6/2014 và công văn số 2086/HQHCM-GSQL ngày 11/6/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 104 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp Văn phòng Đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô 05 chỗ ngồi, mới 100% phục vụ cho Tổ lái (phi hành đoàn) theo khoản 6, Điều 10 Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thuộc đối tượng xét miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105, 106 và 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép tạm nhập khẩu chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan và thực hiện thủ tục nhập khẩu, thu thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9303/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9303/TCHQ-GSQL

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241163