• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9338/CT-TTHT năm 2013 về lập hóa đơn đặt in được in liên tục, nhưng không đóng thành cuốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9338/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9338/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Tổng Công ty xây dựng Công trình giao thông 6
Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0300487137

Trả lời văn bản số 1521/TCT6-TCKT ngày 30/10/2013 của Tổng Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 64//TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1.Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

...”

Trường hợp của Tổng Công ty sử dụng hóa đơn đặt in được in liên tục, nhưng không đóng thành cuốn, lập hóa đơn phải tách rời từng số nếu phát hiện viết sai và hoá đơn chưa giao cho người mua thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã lập sai (không lập biên bản thu hồi hoá đơn).

Cục Thuế TP thông báo Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp chế;
- P.KT3;
- Lưu: HC, TTHT
2887-294394/11/13-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9338/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9338/CT-TTHT

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249748