• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9340/CT-TTHT năm 2013 về chuyển lỗ thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9340/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9340/CT-TTHT
V/v: chuyển lỗ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Quốc Tế C&T
Địa chỉ: 60A Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0302548882

Trả lời văn thư số 397/2013/CV-C&T ngày 17/10/2013 của Công ty về việc chuyển lỗ, theo phiếu chuyển số 878/PC-TCT ngày 01/11/2013 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2012 sau khi quyết toán thuế phát sinh lỗ, thì số lỗ của năm 2012 được chuyển toàn bộ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo, thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm. Công ty không được chuyển số lỗ năm 2012 vào thu nhập chịu thuế của các năm trước đó (năm 2010, năm 2011).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Tân Bình;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
ppnghi 20179-2915

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9340/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9340/CT-TTHT

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249749