• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9349/VPCP-KGVX năm 2017 về trục vớt tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9349/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9349/VPCP-KGVX
V/v trục vớt tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại báo cáo số 178/BC-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi (Công văn số 079/HHQN-CHH ngày 09 tháng 8 năm 2017), ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3562/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 8 năm 2017) về việc khai quật di sản tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn khu vực có tàu cổ đắm; tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 3562/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 8 năm 2017, khẩn trương hoàn thiện phương án khai quật, trục vớt tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất, Quảng Ngãi theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam và Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn dấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án trục vớt theo đúng quy định của pháp luật; trong đó làm rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện việc trục vớt làm cơ sở để xây dựng phương án phân chia tài sản sau trục vớt cho phù hợp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền và kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(03), đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9349/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9349/VPCP-KGVX

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
360646