• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9357/BCT-KHCN năm 2013 chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 9357/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9357/BCT-KHCN
V/v chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời các công văn số EVHN/2013-79 ngày 04 tháng 10 năm 2013 và EVHN/2013-81 ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam về việc đề nghị chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan. Căn cứ kết quả phân tích mẫu sản phẩm về hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may tại các báo cáo kết quả thử nghiệm số: A133769.3, A133769.4 (02 chứng thư) ngày 12 tháng 9 năm 2013 (nhận mẫu ngày 11 tháng 9 năm 2013 và trả kết quả ngày 12 tháng 9 năm 2013) và B130234, B130235 (02 chứng thư) ngày 05 tháng 10 năm 2013 (nhận mẫu ngày 05 tháng 10 năm 2013 và trả kết quả ngày 05 tháng 10 năm 2013) của Công ty TNHH Nantong Jinying Test Centre On Textiles, Trung Quốc (chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã NO.CNAS L0708 do ILAC-MRA và CNAS cấp). Bộ Công Thương có ý kiến sau:

- Mẫu sản phẩm tại các báo cáo kết quả thử nghiệm số: A133769.4 và B130234 đạt yêu cầu về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam được quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

- Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa; Bộ Công Thương yêu cầu Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may của các sản phẩm tại báo cáo kết quả thử nghiệm số: A133769.3 và B130235 tại Viện Dệt May (địa chỉ: 478 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). Viện Dệt May có trách nhiệm báo cáo kết quả giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm của các sản phẩm thuộc lô hàng trên theo quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Viện Dệt May;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9357/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9357/BCT-KHCN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210100