• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 938/VPCP-NN năm 2018 về miễn tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 938/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/VPCP-NN
V/v miễn tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16189/BTC-TCT ngày 29 tháng 11 năm 2017 miễn tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính nêu tại công văn trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Quốc phòng và địa phương triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TGĐ Cổng TTĐTCP, Các Vụ: PL, KTTH;
-
Lưu: VT, NN(2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 938/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 938/VPCP-NN

425

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373572