• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 94/BXD-KTXD năm 2014 về giá cát đen cho gói thầu 9A thuộc dự án nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 94/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/BXD-KTXD
V/v giá cát đen cho gói thầu 9A thuộc dự án nhà ga T2 Nội Bài.

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

Ban điều hành DA nhà ga T2 gói thầu số 6A và 9A DAXD nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 05/BĐH-2014 ngày 04/7/2014 của Ban điều hành DA nhà ga T2 gói thầu số 6A và 9A DAXD nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị hướng dẫn về cơ sở pháp lý và vận dụng tính lại giá cát đen cho gói thầu 9A thuộc dự án xây dựng nhà ga T2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Tại điểm 6.3.3 và điểm 6.4.4 Điều 6 Hợp đồng thi công xây dựng số 283/2010/CHKMB-HĐXD ký ngày 13/8/2010 giữa Tổng công ty hàng không Miền Bắc và Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 các bên đã thỏa thuận được điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị có biến động làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng và phương pháp điều chỉnh là phương pháp bù trừ trực tiếp. Do vậy, khi giá cát san nền có biến động so với giá hợp đồng thì việc điều chỉnh giá cho vật liệu này là phù hợp. Trường hợp sử dụng Công bố giá của Liên Sở Xây dựng – Tài chính thành phố Hà Nội để điều chỉnh giá cát san nền mà không phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình, thì việc vận dụng các phương pháp xác định giá như Ban điều hành DA nhà ga T2 gói thầu số 6A và 9A Dự án xây dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nêu tại văn bản số 05/BĐH-2014 là phù hợp; việc xác định giá cát san nền theo các phương pháp này phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với giá cả thị trường nơi xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng lưu ý: việc điều chuyển khối lượng công tác từ nhà thầu này sang nhà thầu khác thi công và lựa chọn bổ sung nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ban điều hành DA nhà ga T2 gói thầu số 6A và 9A Dự án xây dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT cảng hàng không VN;
- Ban QLDA T2;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 94/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 94/BXD-KTXD

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250293