• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

 

Công văn 9427/CT-TTHT năm 2013 về lập hóa đơn cho hoạt động bán vé máy bay do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9427/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9427/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn.

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Chợ Lớn.
Địa chỉ: 787 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
MST: 0301305220

Trả lời văn bản số 142/CV-KTTV ngày 11/10/2013 của Công ty về việc lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

“Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.”

Trường hợp Công ty được Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) ủy nhiệm lập hóa đơn cho hoạt động bán vé của đơn vị thì khi bán vé Công ty phải lập hóa đơn của VNA để giao cho khách hàng theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT3;
- Lưu: HC, TTHT.
 2664-261327(28.10.2013)-Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9427/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 18/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9427/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249791