• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 943/TCHQ-TXNK năm 2016 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 943/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/TCHQ-TXNK
V/v xử lý n thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phn Traenco Việt Nam.
(407 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 13/01/2016 của Công ty cổ phần Traenco Việt Nam (công ty), về việc chưa nhận được tiền hoàn và tiền nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về nợ tiền thuế: Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2061/HQLS-TXNK ngày 30/10/2015, số 2284/HQLS-TXNK ngày 04/11/2015 và số liệu trên hệ thống kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Hải quan ngày 29/01/2016 thì: Công ty cổ phần Traenco Việt Nam còn nợ thuế số tiền : 868.246.030 đồng và tiền phạt chậm nộp là: 3.358.871 đồng.

Vì vậy, đề nghị Công ty nộp ngay số tiền còn nợ nêu trên vào ngân sách nhà nước.

- Về vấn đề Công ty nêu có thừa tiền thuế đã nộp tại Cục Hải quan Lạng Sơn, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đ được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phn Traenco Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;

- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 943/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 943/TCHQ-TXNK

2.261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302214