• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9435/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hồ sơ hoàn thuế có sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9435/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9435/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1183/HQĐNa-TXNK ngày 13/06/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc hồ sơ hoàn thuế có sử dụng tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 1183/HQĐNa-TXNK nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận để sửa đổi Thông tư 128/2013/TT-BTC. Trong thời gian chưa sửa Thông tư 128/2013/TT-BTC , đề nghị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9435/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 28/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9435/TCHQ-TXNK

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241378