• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


Văn bản pháp luật về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 

Công văn 9454/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 9454/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9454/QLD-MP
V/v đình ch lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH Tigon
(Đ/
chỉ: số 4065 Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Thông tư s 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 140/BC-TTKN đề ngày 31/5/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh gửi kèm Phiếu Kiểm nghiệm số 103L/KN-19 ngày 30/5/2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem mụn và thâm Miss White (Số lô: MT01; Ngày sản xuất: 30/3/19; Hạn dùng: 30/3/22; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 43/18/CBMP-VL; Công ty TNHH Tigon - Địa ch: s 4065 Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sản xuất),

Mẫu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại Shop Thanh Vân (Địa chỉ: S695 Điện Biên Phủ, P. 6, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đng đều khối lượng và khối lượng trung bình.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Kem mụn và thâm Miss White (Số lô: MT01; Ngày sản xuất: 30/3/19; Hạn dùng: 30/3/22; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 43/18/CBMP-VL; Công ty TNHH Tigon - Địa chỉ: số 4065 Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long sản xuất).

2. Công ty TNHH Tigon phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phi, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ 16 mỹ phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đng đều khối lượng này.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2019.

3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long:

- Kiểm tra Công ty TNHH Tigon trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CTr. Vũ Tu
n Cưng (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
- Trang TT
ĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP(C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9454/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 18/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9454/QLD-MP

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
417417