• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9462/CT-TTHT năm 2014 về nguyên tắc lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9462/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9462/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Giải Pháp và K. Hệ Thống
Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại Thiên Sơn,
800 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM
số thuế: 0310773786

 

Trả lời văn bản số 01-2014/CV ngày 13/10/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hoá đơn, tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày có địa chỉ theo giấy chứng nhận đầu tư là “Trung tâm Thương mại Thiên Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM”, không thể ghi hết trên một dòng của tờ hoá đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ thì có thể viết rút gọn là “TTTM Thiên Sơn, 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- P. KT 2;
- Lưu VT-TTHT
257032-3462/14 tran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9462/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 06/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9462/CT-TTHT

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262766