• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm


 

Công văn 947/TY-TYCĐ năm 2013 tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc bị bơm nước do Cục Thú y ban hành

Tải về Công văn 947/TY-TYCĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 947/TY-TYCĐ
V/v Tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc bị bơm nước.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Cơ quan Thú y vùng thuộc Cục Thú y;
- Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh việc sử dụng nước để bơm vào lợn sống trước khi giết mổ, nhằm tăng trọng lượng của thịt lợn sau khi giết mổ, trục lợi bất chính và gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng. Mặt khác, việc sử dụng nước để bơm vào đường tiêu hóa của lợn hoặc gia súc khác trước khi giết mổ sẽ làm cho thịt dễ nhiễm vi sinh vật hoặc các chất khác từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhằm ngăn chặn việc bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ, trong thời gian qua Cơ quan thú y một số địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp gia súc bị bơm nước trước khi giết mổ (tại Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh…).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia súc trên thị trường, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Thú y tiếp tục yêu cầu:

1. Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Tổ chức phổ biến, thông tin tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc không được sử dụng nước để bơm vào gia súc.

b) Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát vận chuyển gia súc tại nơi xuất phát, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ gia súc bị bơm nước thì phải ngừng ngay việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển.

c) Chỉ đạo các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc với mục đích để giết mổ; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra gia súc trước khi giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ gia súc bị bơm nước phải ngừng ngay việc vận chuyển, giết mổ; tổ chức nuôi nhốt cách ly để theo dõi, truy xuất nguồn gốc.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc buôn bán, tiêu thụ thịt gia súc tại các chợ, siêu thị; nếu nghi ngờ thịt gia súc có màu sắc bất thường thì tổ chức truy xuất nguồn gốc.

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng nước để bơm vào gia súc trước khi vận chuyển, trong quá trình vận chuyển, giết mổ, hoặc tiêu thụ thịt gia súc có chứa nhiều nước (do gia súc bị bơm nước); đồng thời thông báo cho Chi cục Thú y nơi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và báo cáo về Cục Thú y để phối hợp xử lý.

2. Các Cơ quan Thú y vùng: Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Chi cục Thú y thuộc địa bàn quản lý nhanh chóng thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp tình hình và gửi báo cáo hàng tuần về Cục Thú y.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Cục Thú y để xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TYCĐ.

CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 947/TY-TYCĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y   Người ký: Phạm Văn Đông
Ngày ban hành: 07/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 947/TY-TYCĐ

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204128