• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 95/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 95/BXD-HĐXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 10756/SXD-QLXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật dự án khu du lịch biển của Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2 (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 5579/QĐ-UBND ngày 03/8/2016.

Phần quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 của Dự án đã được Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-SXD ngày 22/8/2016; Thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 9243/SXD-QLHT ngày 27/9/2016; Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tại văn bản số 10100/SXD-QLHT ngày 19/10/2016. Như vậy, phần hạ tầng kỹ thuật của Dự án được coi là một công trình độc lập nên đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng có thể giải quyết cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của Dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Công ty TNHH DAP-DAP1-DAP2;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

 

 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 95/BXD-HĐXD

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331500