• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9527/VPCP-KGVX năm 2016 về kiểm tra chất lượng nước mắm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9527/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9527/VPCP-KGVX
V/v kiểm tra chất lượng nước mắm.

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Công an;
- BY tế;

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 172/BC-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2016 về báo cáo kết quả kiểm tra nước mắm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Các bộ, cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9030/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm cơ quan báo chí (tập thể và cá nhân) đưa thông tin thiếu trung thực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh nước mắm, nhất là nguyên liệu và quy trình sản xuất. Bộ Công an điều tra và sớm công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công bố vừa qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thc hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: CT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, KTN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHỆM
PH
Ó CHỦ NHIỆM
Nguyn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9527/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9527/VPCP-KGVX

284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328671