• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Công văn 9540/BYT-BH năm 2014 chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 9540/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9540/BYT-BH
V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, về những nội dung mới của Luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để thống nhất cách hiểu văn bản, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách, tập trung một số văn bản sau:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

- Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế;

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

2. Chỉ đạo các khoa phòng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến những nội dung mới của Luật và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt lưu ý những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh, nhất là việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán thuốc BHYT, bảo đảm quyền lợi đối với những người bệnh mắc các bệnh hiểm nghèo như ung thư, bệnh máu... đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm 01/01/2015;

b) Chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải thích cho người bệnh về một số nội dung liên quan đến:

- Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nói chung và thủ tục đối với Trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng.

- Quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định, không đúng quy định; khám bệnh, chữa bệnh trong ngày nghỉ, ngày lễ...

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các trường hợp trong giai đoạn chuyển tiếp theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Thanh toán đối với một số thuốc quy định điều kiện, tỷ lệ theo quy định của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào viện trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng còn đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 và Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08/6/2012 cho đến khi người bệnh ra viện.

c) Phối hợp với tổ chức Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người bệnh trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thời điểm trước và sau ngày 01/01/2015.

3. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh.

Nhận được công văn này, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;
- Lưu: V
T, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9540/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9540/BYT-BH

296

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262895