• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 956/BHXH-CĐBHXH năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận hưởng Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 956/BHXH-CĐBHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận hưởng BHXH.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/04/2014. Khi giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/04/2014 trở đi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ không cấp Giấy chứng nhận hưu trí, Giấy chứng nhận trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Giấy chứng nhận trợ cấp tử tuất, Giấy chứng nhận hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội xã hội các quận, huyện để biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Biên tập Website;
- Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 956/BHXH-CĐBHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Đăng Tiến
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 956/BHXH-CĐBHXH

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243977