• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9563/VPCP-KTTH năm 2014 kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện sản xuất, phối chế, kinh doanh xăng E5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9563/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9563/VPCP-KTTH
V/v: kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện sản xuất, phối chế, kinh doanh xăng E5

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thực hiện quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về sản xuất, phối chế, kinh doanh xăng E5 từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 tại các tỉnh, thành phố quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Điều 4. Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn

Lộ trình thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống như sau:

1. Xăng E5

a) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9563/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9563/VPCP-KTTH

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258999