• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 958/GSQL-GQ3 năm 2014 về thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu để sửa chữa, bảo hành do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 958/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 958/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan hàng hóa XNK để sửa chữa, bảo hành

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT.
(Đ/c: Số 25, ngõ 68, đường Cầu Giấy, TP.Hà Nội)

Trả lời các công văn không số 42/FSC ngày 16/06/2014 của Công ty TNHH dịch vụ tin học FPT đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để bảo hành. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để sửa chữa, bảo hành nêu tại công văn số 42/FSC dẫn trên của Công ty đã được Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn cụ thể tại công văn số 1298/HQHN-GSQL ngày 07/5/2014 (gửi kèm theo đây).

2. Chính sách mặt hàng đối với trường hợp hàng tiêu dùng thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu tạm xuất - tái nhập để sửa chữa, bảo hành phải đáp ứng quy định tại khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, cụ thể là: hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.

Như vậy, về đề nghị giải quyết thủ tục trường hợp hàng tiêu dùng (điện thoại di động, máy tính) thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu mà Công ty nhận từ khách hàng (người dùng) để gửi cho hãng tại nước ngoài sửa chữa không mất phí, không có hợp đồng mua bán hàng với hãng, không đáp ứng quy định tại khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP nêu trên là vượt thẩm quyền giải quyết của cơ quan Hải quan; do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn theo thẩm quyền; trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thủ tục hải quan cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 13. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa
...

5. Đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu. Thủ tục tạm xuất, tái nhập giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa
...

5. Đối với hàng hóa là hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, linh kiện, phụ tùng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa, bảo hành với điều kiện hàng hóa đó còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu. Thủ tục tạm xuất, tái nhập giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 958/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 958/GSQL-GQ3

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240427