• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9589/VPCP-KTN năm 2014 giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9589/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9589/VPCP-KTN
V/v giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 14505/BGTVT-VT ngày 17 tháng 11 năm 2014) về các giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2014 về Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 118/VPCP-KTN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện các giải pháp nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho Vinalines và các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9589/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9589/VPCP-KTN

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259211