• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 959/VPCP-V.I năm 2018 về thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 959/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 959/VPCP-V.I
V/v thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 363/BC-BTP ngày 19 tháng 12 năm 2017 về kết quả rà soát các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa thi hành xong, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thi hành đúng, đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật vvụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trực thuộc thực hiện các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

c) Tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng.

2. Bộ Tư pháp:

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế thi hành án hành chính, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án hành chính; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng thành lập Đoàn Kiểm tra một số địa phương có số lượng lớn các bản án, quyết định phải thi hành án, tập trung vào các địa bàn có nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện thuộc
UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Kiểm
tra Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, NC, C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 959/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 959/VPCP-V.I

476

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373812