• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 9590/VPCP-KTN năm 2014 tăng cường sản xuất trong nước và quản lý nhập khẩu, kinh doanh phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9590/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9590/VPCP-KTN
V/v tăng cường sản xuất trong nước và quản lý nhập khẩu, kinh doanh phân bón

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Để đẩy mạnh sản xuất phân bón đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng cường quản lý việc nhập khẩu, kinh doanh phân bón, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước tăng cường đầu tư sản xuất các loại phân bón, nhất là phân bón Kali, DAP; mở rộng hệ thống phân phối, giảm tầng nấc trung gian nhằm cung ứng ra thị trường các loại phân bón có chất lượng, giá cả cạnh tranh hơn, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

2. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhập khẩu phân bón về thủ tục nhập khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6079/VPCP-KTN ngày 08 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; kịp thời đề xuất những giải pháp để bảo đảm quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu phân bón.

3. Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng liên quan tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, kém chất lượng, phân bón nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán không đúng giá niêm yết và những cơ sở không đáp ứng điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Thường trực BCĐ quốc gia 389;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, KTTH, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9590/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9590/VPCP-KTN

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259212