• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 960/SGDĐT-VP năm 2020 về đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 960/SGDĐT-VP
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 960/SGDĐT-VP
V/v đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Thủ trư
ng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;
- Giám đốc các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô đang có diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học vẫn đang trong thời gian không học tập trung tại các nhà trường và các cơ s giáo dục theo chỉ đạo ca UBND Thành phố để phòng chống dịch.

Để đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe cho người dân, không phải đi lại khi giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các trường học, các cơ sở giáo dục quan tâm một số việc sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền để học sinh, người học tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

2. Đẩy mạnh việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Học sinh tại các Trường, học viên tại các Trung tâm và đại diện các nhà trường, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường đăng ký giải quyết thủ tục hành chính bằng các thiết bị kết nối Internet tại nhà, qua hệ thống phn mềm dùng chung của Thành phố để vừa tiết kiệm thi gian, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

3. Khuyến khích người dân, tổ chức đăng ký giải quyết thủ tục hành chính có sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua dịch vụ bưu chính công ích để được nhận kết quả tại nhà do Bưu điện Thành phố thực hiện.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Ngành;
-
Lưu: VT-VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 960/SGDĐT-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Phạm Văn Đại
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 960/SGDĐT-VP

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438467