• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9601/BTC-CST năm 2014 về hoàn thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 9601/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9601/BTC-CST
V/v hoàn thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force;
- Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương.

Bộ Tài chính nhận được văn bản kiến nghị về việc hoàn thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ, cán nguội, làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force và Công ty cổ phần Quốc tế Đại Dương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 hướng dẫn các Cục hải quan các tỉnh, thành phố. Theo công văn này thì: “Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất,.. được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force và Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương biết, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8300/BTC-CST nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9601/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9601/BTC-CST

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240121