• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 9603/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9603/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9603/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ nêu

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, Báo Tui trẻ có phản ánh: Theo PGS. TS Lê Anh Tuấn (Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ), các rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa từ địa hình hẹp, dốc, dễ bị xói mòn và thường bị chia tách bởi nhiều nhánh sông của miền Trung. Nếu chèn quá nhiều thủy điện trên một lưu vực sông thì việc quản lý liên hồ chứa sẽ không làm được và tạo ra lũ dữ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và báo cáo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ
: NNPTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Vụ TKBT;
-
Lưu: VT, NN(2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9603/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9603/VPCP-NN

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457950