• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 961/TCHQ-TXNK năm 2018 về giảm thuế nhập khẩu mặt hàng xơ tổng hợp Polyeter do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 961/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 961/TCHQ-TXNK
V/v phúc đáp đơn kiến nghị giảm thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 076 ngày 25/01/2018 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam kiến nghị về việc giảm thuế nhập khẩu mặt hàng xơ tổng hợp Polyeter. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ Polyester thuộc mã hàng 5503.20.00 là 2%. Nghị định đã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến đồng thuận của các Bộ, Ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp về mức thuế suất ưu đãi áp dụng.

Đối với kiến nghị của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan ghi nhận để nghiên cứu xem xét, sửa đổi Nghị định trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TT
Thị Mai (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 961/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 961/TCHQ-TXNK

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375061