• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 962/GSQL-GQ3 năm 2014 về xuất, nhập khẩu Pin đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 962/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/GSQL-GQ3
V/v xuất khẩu, nhập khẩu Pin đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH GE Việt Nam.
(Đ/c: Phòng V1505-V1508 Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Trả lời công văn số 225/CV-GEVN/2014 ngày 22/05/2014 của Công ty TNHH GE Việt Nam về việc giấy phép xuất khẩu pin durathon đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1, Điều 2 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ thì sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng.

- Căn cứ Phụ lục C (Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng Pin thải thuộc danh mục của Phụ lục C này và việc xuất, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của Công ước Basel và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT nêu trên.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn cụ thể về nội dung vướng mắc tại công văn số 225/CV-GEVN/2014 nêu trên theo thẩm quyền; trên cơ sở ý kiến của Bộ có liên quan, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 962/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 962/GSQL-GQ3

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240416