• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 9645/VPCP-V.I năm 2014 xử lý tình trạng vận chuyển hàng lậu trên tuyến đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9645/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9645/VPCP-V.I
V/v xử lý tình trạng vận chuyển hàng lậu trên tuyến đường sắt

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 585/BCA-C41-C46 ngày 14 tháng 11 năm 2014 về xử lý tình trạng vận chuyển hàng lậu trên tuyến đường sắt Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công an tại Văn bản số 585/BCA-C41-C46 ngày 14 tháng 11 năm 2014. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ ngày 23 tháng 6 năm 1999 hướng dẫn việc tổ chức, phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng lậu trên các tuyến đường sắt; kịp thời phổ biến trong toàn ngành và các đơn vị vận tải không vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát khu vực Đồn Biên phòng Tân Thanh, Đồn Biên phòng Hữu Nghị, đường mòn 05, 06, Bãi Gianh, Hang Dơi, Thác Ném... không để hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý 1 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg (để b/c);
-
Văn phòng TT BCĐ 389 QG;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9645/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9645/VPCP-V.I

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259215