• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 971/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 971/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại”

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Amada Việt Nam.
(Địa chỉ: 469 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08082017 CV/2017 và số 09122017CV/2017 của Công ty TNHH Amada Việt Nam (Công ty) liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. “Phn mm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại” theo mô tả tại công văn số 09122017CV/2017 của Công ty có đặc điểm:

- Bộ cài phần mềm chứa trong CD/DVD. Khóa cứng điện tử chỉ là thiết bị mã hóa bảo vệ bản quyn.

- Không có phần mềm thì các máy gia công vẫn hoạt động bình thường, máy gia công bao gồm máy tính điều khiển kèm theo (Bộ điều khiển CNC).

- Các phần mềm này là phần mềm độc lập và được nhập tách rời với máy.

2. Ngày 07/9/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 4700/TCHQ-TXNK theo đó mềm nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan được quản lý, phân loại và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm (ví dụ như: đĩa mm, đĩa CD, đĩa DVD, băng từ, thẻ từ, ổ cứng ngoài...).

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, đi chiếu với quy định hiện hành và nội dung trên để xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Amada Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để t/h)
;
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 971/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 971/TCHQ-TXNK

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375632