• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 972/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số mặt hàng “Bộ ốp đèn sương mù bằng nhựa, trên có dải đèn trang trí” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 972/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 972/TCHQ-TXNK
V/v Xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hợp tác & Thương mại Minh Minh
(Đ/c: S 45, Vườn Sái, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) số 21/2018 ngày 08/02/2018 của Công ty TNHH Hợp tác & Thương mại Minh Minh (Công ty) đối với mặt hàng “Bộ ốp đèn sương mù bằng nhựa, trên có dải đèn trang trí”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã s:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:

- Mục 8: Thiếu thông tin “Ký, mã hiệu, chủng loại”;

- Mục 9: Thiếu thông tin “Nhà sản xuất”;

- Tại Phần C (Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số) Công ty không cung cấp đầy đủ các thông tin tại các mục 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16;

- Tại Phần D (Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số), Công ty không điền đủ thông tin tại mục 21.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng đ Quí Công ty biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK
-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 972/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 972/TCHQ-TXNK

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375633