• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9723/CT-TTHT năm 2014 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9723/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9723/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dinsen Việt Nam
Địa chỉ: Khu B3, Khu J1, J2 số D10/89Q, QL 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0304151360

 

Trả lời văn bản số 10/2014-001 ngày 24/10/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

...”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hoá đơn, tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty có 3 dự án đầu tư tại 3 địa điểm khác nhau, khi Công ty nhận hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ (tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại…) ghi tên, mã số thuế của Công ty theo giấy chứng nhận chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng địa chỉ là nơi thực hiện dự án đầu tư thì các hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- P. KT 2;
- Lưu VT-TTHT
283301-3622/14thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9723/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 13/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9723/CT-TTHT

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272318