• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 973/GSQL-GQ2 năm 2014 về xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 973/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 973/GSQL-GQ2
V/v xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần chế biến XNK thủy sản Hải Phòng
(Đ/c: số 101 Ngô Quyền, P.Mái Chai, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 85 - 2014/CV-CBTS ngày 25/6/2014 của Công ty về việc hướng dẫn việc xuất khẩu hàng sản xuất xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu), Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Khi xuất khẩu mặt hàng là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai theo loại hình sản xuất xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2009 về việc thông quan đối với hàng hóa qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN ngày 31/01/2008, Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và Chi cục Hải quan Bát Xát để được giải quyết thủ tục theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 973/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 973/GSQL-GQ2

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241156