• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 9732/QLD-MP năm 2017 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 9732/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9732/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân
(Đ/chỉ: Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 20/6/2017 đối với Cơ sở hóa mỹ phẩm Minh Xuân,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố đã được Sở Y tế Tp. Cần Thơ cấp

Ngày tiếp nhận

1

Như tiên - Kem nám tàn nhang trắng da chống nắng

032/13/CBMP-CT

26/6/2013

2

Như tiên - Kem mụn nám trắng da tái tạo

138/16/CBMP-CT

22/9/2016

3

Như tiên - Kem dưỡng trắng da mặt

139/16/CBMP-CT

22/9/2016

4

Như tiên - Kem mụn thâm trng da

142/16/CBMP-CT

22/9/2016

04 sản phẩm mỹ phẩm trên do Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân (Địa chỉ: Ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

2. Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân phải:

- Gửi thông báo thu hi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2017.

3. Sở Y tế Tp. Cần Thơ kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm vi phạm của Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Minh Xuân; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9732/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 12/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9732/QLD-MP

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
358371