• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 974/TXNK-PL năm 2018 về vướng mắc thực hiện mã HS đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018 do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 974/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 974/TXNK-PL
V/v vướng mắc thực hiện mã HS đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 40/HQQT-NV ngày 05/01/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về báo cáo vướng mắc đối với các văn bản có hiệu lực từ 01/01/2018. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt - Lào) do có một số mã HS đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2018:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị trao đổi với Lào để sửa đổi Danh mục kèm theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào theo Danh mục Thông tư số 65/2017/TT-BTC (AHTN 2017). Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính trình Bộ hướng dẫn phương án xử lý tạm thời khi chưa sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị định số 124/2016/NĐ-CP , theo hướng: trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trước đây được áp dụng thuế suất theo Nghị định số 124/2016/NĐ-CP nhưng kể từ ngày 01/01/2018 đã bị xóa bỏ hoặc thay thế bằng mã hàng khác trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC thì khai mã số mới và tạm thời áp dụng thuế suất MFN để thông quan hàng hóa, sau khi sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị định 124 sẽ quy định áp dụng phương án hồi tố để được hưởng thuế suất FTA đối với trường hợp hàng hóa đáp ứng đủ các điều kiện hưởng thuế suất FTA theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể về nội dung này sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính.

2. Về vướng mắc liên quan đến thủ tục khai báo và thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập:

Ngày 08/01/2018, Tổng cục Hải quan có công văn số 95/TCHQ-GSQL hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý lỗi liên quan đến khai báo mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS, theo đó, có nội dung hướng dẫn xử lý cụ thể đối với từng trường hợp của loại hình tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ công văn số 95/TCHQ-GSQL nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, PL-Đương (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 974/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 974/TXNK-PL

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375638