• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Mua bán đóng mới tàu biển

 

Công văn 9752/VPCP-KTN năm 2016 về cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ nổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9752/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9752/VPCP-KTN
V/v cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ nổi

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
-
Bộ Tư pháp.

 

Liên quan đến cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ nổi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý về mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi và quản lý hoạt động của ụ nổi, bao gồm cả việc đăng ký, xóa đăng ký đối với ụ nổi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT,KTN(3b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9752/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9752/VPCP-KTN

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329916