• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 9767/VPCP-KGVX năm 2020 tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9767/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9767/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch tại Quảng Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 4202/BVHTTDL-TCDL ngày 11 tháng 11 năm 2020 và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 6692/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại các văn bản nêu trên về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch. Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình Hội nghị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9767/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9767/VPCP-KGVX

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458346