• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Công văn 9771/BNN-TCLN năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 9771/BNN-TCLN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9771/BNN-TCLN
Vv tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mùa khô năm 2018, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết bất thường ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nói chung, đến sản xuất lâm nghiệp nói riêng. Thời gian qua bão, lũ đã làm nhiều diện tích rừng và thảm thực vật rừng bị gẫy đ, tạo lớp vật liệu cháy lớn, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Đchủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

1. Thực hiện có hiệu quả Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

2. Chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 1566/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức đến mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; biểu dương, phát huy các nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư.

4. Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, các ngành liên quan thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng, các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và cháy rừng xảy ra.

5. Triển khai các đợt kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng trọng điểm, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

Đối với những tỉnh có rừng bị ảnh hưởng của bão, lũ vừa qua có nhiều cây chết, gãy đổ, rụng lá, thảm thực vật tầng dưới chết tạo ra lượng vật liệu cháy lớn trong rừng cần thực hiện ngay các biện pháp: vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản lửa; rà soát, bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng trong phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; bố trí lực lượng, phương tiện và có phương án chữa cháy rừng cụ thể cho khu vực này.

6. Chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với các đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại rừng; các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của các chủ rừng, cơ quan, đơn vị mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả và khi có cháy rừng xảy rảy ra, không tổ chức chữa cháy kịp thời.

7. Theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐNN về KHBV và PTR;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCLN (KL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9771/BNN-TCLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9771/BNN-TCLN

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373481