• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 979/GSQL-GQ2 năm 2013 phối hợp xử lý phế liệu của IPV do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 979/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/GSQL-GQ2
V/v phối hợp xử lý phế liệu của IPV

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19-2013/TCHQ ngày 3/10/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (IPV) thông báo thông tin nhà thầu xử lý, bóc tách phế liệu và địa điểm xử lý. Theo đó, nhà thầu phụ trách việc bóc tách phế liệu cho IPV là Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ngọc Tân Kiên, có địa chỉ tại 481 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, địa điểm xử lý tiêu hủy tại: Lô G05-4&MB 4-1, 03, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh phúc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An (theo công văn của IPV đính kèm).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An phối hợp thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2013 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- C.ty TNHH Intel Products Việt Nam (thay t/lời);
(Lô I2, đường D1, KCNC Sài Gòn, Q9, TPHCM)
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 979/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 979/GSQL-GQ2

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209541