• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 98/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 98/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.
(QL51, p 1A, X. Phước Thái, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1078/17/CV-VDN ngày 27/10/2017 của Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam về chính sách thuế GTGT của hoạt động chuyn nhượng dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vn đề có liên quan, Bộ Tài chính đã có công văn số 18553/BTC-CST ngày 27/12/2016 trả lời Công ty cổ phần cơ khí Thiết bị điện Hà Nội; công văn số 11858/BTC-CST ngày 06/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (bản photocopy công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Cục Thuế t
nh Đồng Nai;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 05/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 98/TCT-CS

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373798