• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Nhãn hàng hóa

 

Công văn 980/GSQL-TH năm 2014 ghi nhãn hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 980/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Sản xuất kinh doanh XNK Bình Thạnh (GILIMEX).
(Đ/c: Tầng 1, Tòa nhà GiLiMex 24C Phan Đăng Lưu, P6, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 55/GIL-XNK ngày 30/6/2014 của Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GILIMEX) về việc đề nghị cho phép Công ty ghi "made in China" trên nhãn sản phẩm túi ba lô, túi xách xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hóa quy định: "Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam yêu cầu ghi nhãn hàng hóa theo hợp đồng mua bán hàng hóa và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa được thực hiện theo hợp đồng với điều kiện những yêu cầu này không m sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu", trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa của Công ty có yêu cầu riêng về ghi nhãn hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa và theo quy định về quy tắc xuất xứ của Hoa Kỳ như trình bày tại công văn trên thì cơ quan Hải quan chấp nhận cho Công ty được ghi nhãn (trong đó có nội dung xuất xứ là made in China trên sản phẩm xuất khẩu) theo yêu cầu của đối tác nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định nêu trên. Đề nghị Công ty liên hệ Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để th/h);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Điều 5. Hàng hoá phải ghi nhãn
...
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam yêu cầu ghi nhãn hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hoá được thực hiện theo hợp đồng với điều kiện những yêu cầu này không làm sai lệch bản chất của hàng hoá, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 980/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 980/GSQL-TH

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241157