• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


Văn bản pháp luật về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã

 

Công văn 9816/VPCP-NN về thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9816/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9816/VPCP-NN
V/v thời gian cụ thể tổ chức Diễn đàn KTTT và HTX năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Về kế hoạch tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2020 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 7583/BKHĐT-HTX ngày 16 tháng 11 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý tổ chức Diễn đàn kinh tế tập thể, hp tác xã năm 2020 vào ngày 11 tháng 12 năm 2020.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Liên minh Hp tác xã Việt Nam khẩn trương chuẩn bị kịch bản, chương trình và công tác hậu cần để Diễn đàn được tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hp tác xã Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg
CP Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
PCN Nguyễn Cao Lục, Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT,
NN(2) Hải.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9816/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9816/VPCP-NN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458518