• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 982/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 982/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

VPĐD Công ty TNHH Tiếp vận toàn cầu VN tại Hà Nội.
(Đ/c: Tầng 3, tòa nhà Infisco, số 9 Nguyên Hồng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 2709/2013-CV đề ngày 27/9/2013 của Công ty nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp nhập khẩu của Công ty đề cập tại công văn thuộc trường hợp mua bán qua bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ Asean - Trung Quốc.

- Để được xét hưởng mức thuế suất ưu đãi ACFTA, ngoài các hồ sơ, chứng từ nhập khẩu theo quy định, Công ty cần có C/O mẫu E hợp lệ, được cấp bởi cơ quan và người có thẩm quyền nước xuất khẩu.

Trường hợp có vướng mắc đối với lô hàng nhập khẩu cụ thể, đề nghị Công ty gửi văn bản kiến nghị, kèm bộ hồ sơ hải quan đầy đủ để cơ quan hải quan xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 982/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 982/GSQL-TH

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209542