• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 983/GSQL-GQ1 năm 2014 về thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu xây dựng đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 983/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK nguyên vật liệu xây dựng đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: VPĐD Công ty CP Kita Nihon Construction Material Leasing tại HN
(Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV ngày 10/7/2014 của Văn phòng đại diện Công ty CP Kita Nihon Construction Material Leasing tại Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Về chính sách nhập khẩu hàng hóa đối với các mặt hàng là thép tấm, thép hình, cọc cừ, tấm đan, dầm thép phục vụ cho việc thi công nền móng các công trình là mặt hàng cũ, tái sử dụng nhiều lần, đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể. Về chất lượng thép nhập khẩu, thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương - Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Về thủ tục hải quan:

+ Đối với thủ tục hải quan thủ công: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Đối với thủ tục hải quan điện tử: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Về mã số HS và thuế nhập khẩu: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Văn Phòng đại diện VPĐD Công ty CP Kita Nihon Construction Material Leasing tại Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 983/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 983/GSQL-GQ1

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241159