• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 9843/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9843/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9843/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11571/BGTVT-ĐTCT ngày 04 tháng 10 năm 2016 và số 11804/BGTVT-ĐTCT ngày 07 tháng 10 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (văn bản số 2935/UBND-GT ngày 21 tháng 10 năm 2016) về chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với các địa phương để tìm nguồn vốn đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch được duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I; TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9843/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9843/VPCP-KTN

376

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330193