• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 9844/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam của Công ty TNHH Haiyatt Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 9844/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9844/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh GCNĐT dự án Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam của Công ty TNHH Haiyatt Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3034/SKHĐT-HTĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Haiyatt Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Nhà ở, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đáp ứng nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp và các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 881/UBND-ĐT ngày 25/01/2014 chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Haiyatt Việt Nam được điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam đầu tư xây dựng chung cư cao cấp cho thuê và bán.

Theo đó, dự án Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Haiyatt Việt Nam điều chỉnh mục tiêu từ xây dựng chung cư cao cấp cho thuê thành đầu tư xây dựng chung cư cao cấp cho thuê và bán là không trái với chính sách phát triển nhà ở của Việt Nam, Luật Kinh doanh bất động sản và quy hoạch của địa phương.

2. Vấn đề cần lưu ý:

- Góp vốn điều lệ, vốn đầu tư: Theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 471043000238 ngày 17/9/2009, vốn điều lệ/vốn góp thực hiện dự án của Công ty là 20 triệu đô la Mỹ; tiến độ góp vốn là: 10 triệu đô la Mỹ (năm thứ nhất), 6 triệu đô la Mỹ (năm thứ hai) và 4 triệu đô la Mỹ (năm thứ ba). Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2013, vốn góp của chủ sở hữu là 198,898 tỷ đồng (tương đương 0,92 triệu đô la Mỹ). Đề nghị Quý Sở yêu cầu Công ty giải trình và xem xét năng lực tài chính trước khi thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

- Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Đề nghị Quý Sở căn cứ tình hình thực tế và khả năng tài chính của Chủ đầu tư để xem xét việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời xử phạt theo quy định tại mục b, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Đề nghị Quý Sở kiểm tra việc thực hiện báo cáo, giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định để xem xét việc cấp Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh của dự án theo quy định tại điểm C, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh Đồng Nai;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VP, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9844/BKHĐT-ĐTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9844/BKHĐT-ĐTNN

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272061