• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 985/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 985/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thịnh Hoa.
(Đ/c: Số 29 Trần Khánh Dư, Phường Quảng Yên, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 04/2013/VB-CTTH ngày 24/9/2013 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thịnh Hoa về việc xác minh C/O mẫu E có số tham chiếu E133333375950001 cấp ngày 1/4/2013 và C/O mẫu E số tham chiếu E133404912800016 cấp ngày 02/4/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp C/O mẫu E trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 413/GSQL-TH ngày 21/5/2013 thông báo về việc C/O mẫu E sẽ được gửi đi xác minh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc. Khi nhận được thư xác minh của cơ quan này về tính xác thực của C/O, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, xử lý theo quy định của Hiệp định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (thực hiện)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 985/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 985/GSQL-TH

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210646