• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

 

Công văn 9859/VPCP-CN năm 2020 về nghiên cứu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9859/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9859/VPCP-CN
V/v nghiên cứu ý kiến góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) có văn bản ngày 06 tháng 11 năm 2020 gửi Chính phủ Việt Nam về việc góp ý đối với dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (văn bản đã gửi Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại văn bản nêu trên, hoàn thiện dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bảo đảm đúng quy định của Luật, thúc đẩy đầu tư theo phương thức này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Phòng TM và CN Nhật Bản tại Việt Nam
- Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA);
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, QHQT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9859/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9859/VPCP-CN

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458520