• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Mã HS

Công văn 986/TCHQ-TXNK năm 2018 về thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 986/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/TCHQ-TXNK
V/v thay đổi mã HS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Daesun Vina.
(CN 5.1B, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 180108/DSV/CV ngày 8/1/2018 của Công ty TNHH Daesun Vina hỏi về mã số 7210.70.10. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/9/2015 của Bộ Tài chính thì mã số 7210.70.10 chi tiết cho mặt hàng sắt hoặc thép không hp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì mã số 7210.70.11 chi tiết cho mặt hàng sắt hoặc thép không hp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được sơn, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm; mã số 7210.70.19 chi tiết cho mặt hàng sắt hoặc thép không hp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm, loại khác.

Như vậy, mã số 7210.70.10 tại Danh mục kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC gồm mã số 7210.70.11 và 7210.70.19 tại Danh mục kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC .

2. Theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công thương (mã HS tại Quyết định này được xác định theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) thì hàng hóa có mã số 7210.70.10 thuộc đối tượng chịu thuế tự vệ. Để xác định mã số 7210.70.11 có hay không thuộc đối tượng chịu thuế tự vệ, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công thương để được giải đáp theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Daesun Vina biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: YT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 986/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 986/TCHQ-TXNK

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375062